O nama Usluge Galerija Kontakt


Dezinfekcija, dezodorizacija, dezinsekcija, i deratizacija su usmjerene prema štetnicima mogućim prenosiocima zaraznih bolesti, zbog čega je potrebno održavati njihov biološki minimum odnosno smanjiti njihovu populaciju na najmanju razinu.
 Dezinfekcija, dezinsekcija, i deratizacija obavljaju se prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti N.N.79/07, 113/08, 43/09, Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva N.N.35/07, i Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije N.N.35/07.
Dezinfekcija i dezodorizacija se obavljaju metodom mehaničkog čišćenja, a nakon toga nanošenjem otopine određenog kemijskog sredstva na površine ili u prostor.
Dezinsekcija se najčešće obavlja prskanjem površina kojom se kreću insekti ili zamagljivanjem unutarnjeg ili vanjskog prostora otopinom insekticida.

Deratizacijom se uništavaju i suzbijaju štetni glodavci (miševi i štakori) sa mamcima koji sadrže otrove antikoagulante, a dolaze na žitnom ili parafinskom nosaču.

 

3_01.jpg3_02.jpg3_03.jpg

Sva prava pridržana AS-EKO D.O.O.