O nama Usluge Galerija Kontakt


RAZVOJNI PROJEKTI:

 SAKUPLJANJE I ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA:

  • Rabljena motorna ulja
  • Ostatci goriva
  • Uljni filteri
  • Zauljene krpe
  • Istrošene olovne baterije
  • Tehnološke masti i ulja
  • Krutog zauljenog otpada
  • Istrošenih jestivih ulja
  • Zauljenih voda sa brodova
  • Otpadne kemikalije

Blizina dva nacionalna parka prirode, činjenica da 1 litra otpadnog ulja može onečistiti do 1.000.000 litara pitke vode, i da su havarije i nesreće brodova na moru sve češće nameće se razvoj ove djelatnosti.

SABIRALIŠTE ANIMALNOG OTPADA:
Zbog neodgovornosti i nedosljednosti u provođenju zakonskih propisa, po neslužbenim procjenama čak 42 tisuće tona otpada životinjskog podrijetla u RH razbacuje se po prirodi ili se odlaže na odlagališta komunalnog otpada, te čini izvor zaraze i onečišćenje vode, tla, i zraka. Kvalitetnim zbrinjavanjem animalnog otpada i svega biološkog otpada spašavamo vode, a Hrvatska je 5 u Europi po vodnom bogatstvu i sačuvamo li je od tog opasnog onečišćenja u skoroj budućnosti bit ćemo u poziciji da od ulaganja u zaštitu okoliša od svog sačuvanog vodnog bogatstva bitno profitiramo.

  

Sva prava pridržana AS-EKO D.O.O.